Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Várhegyiné Pfeiffer Judit egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.varhegyinejudit.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének, valamint a honlapon található információknak a honlaplátógatók – a továbbiakban: „Felhasználók” – általi felhasználását, és a honlap használatának feltételeit szabályozza.A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Várhegyiné Pfeiffer Judit egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.varhegyinejudit.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének, valamint a honlapon található információknak a honlaplátógatók – a továbbiakban: „Felhasználók” – általi felhasználását, és a honlap használatának feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltató:

Név: Várhegyiné Pfeiffer Judit egyéni vállalkozó

Székhely: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6.

Nyilvántartási száma: 51381404

Adószáma: 68194253 -1-22

Email cím: info@varhegyinejudit.hu

Telefonszám: +36 30 3858 120

Bankszámlaszám: Várhegyiné Pfeiffer Judit  50400096-16126581

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a www.varhegyinejudit.hu honlapján, illetve az általa nyújtott Szolgáltatásokon keresztül hatékony, önismeretet elmélyítő, önfejlesztő, önbizalmat, önbecsülést erősítő, és a lelki életet érintő problémák megoldásához szükséges megküzdési mechanizmusokat fejlesztő írásokat, információkat oszt meg, valamint ezekkel kapcsolatos programokat, és konzultációs lehetőségeket biztosít a Felhasználóknak, valamint a Szolgáltatások megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”). A honlap, valamint a Szolgáltatás célja, hogy segítse a Felhasználókat és a Megrendelőket egy kiegyensúlyozottabb, én-tudatosabb élet megteremtésében, problémáik megoldásában.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó a Szolgáltató www.varhegyinejudit.hu honlapján található ingyenes információkat saját fejlődésére használhatja fel, vagy forráskód megjelölésével oszthatja meg más személyeknek, vagy a közösségi médiában. Jelen szerződés alapján a Megrendelő www.varhegyinejudit.hu honlapról indíthat díjköteles konzultációs időpontfoglalást, valamint a Szolgáltató díjköteles programjaira tud jelentkezéseket leadni jelentkezési lap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával.

4. A jelentkezések visszaigazolása

A Szolgáltató a programokra/konzultációkra beérkezett jelentkezéseket 24 órán belül megvizsgálja, és azok beérkezését, elfogadását vagy elutasítását visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra a Szolgáltatások adatlapjai szerinti tartalommal és áron.

5. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.varhegyinejudit.hu honlapon, található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával, valamint a jelentkezés elfogadásának a Szolgáltató általi elektronikus levél visszaküldésével jön létre.A jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználó/Megrendelő a honlap Szolgáltatásainak igénybevételével (a „Küldés” gomb lenyomásával), illetve a honlap használatával a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandónak teljes mértékben elfogadja, és azok a Felek szerződéses jogviszonyából eredő jogok és kötelezettségek tartalmára nézve a Felekre kötelező erővel bírnak.A Felhasználó/Megrendelő felel a honlap használata, vagy a Szolgáltatások megrendelése során közölt adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért kizárólag a Felhasználó/Megrendelő tartozik felelősséggel.

6. A Szolgáltatások díjai

A Szolgáltatások nyújtásáért a Szolgáltató a www.varhegyinejudit.hu honlapon feltüntetett díjazásra jogosult. A www.varhegyinejudit.hu honlapon feltüntetett díjak és árak a Szolgáltatások teljes ellenértékét tartalmazzák. A Szolgáltatásoknál feltüntetett fizetési feltételek elfogadásával áll módjában a Felhasználónak/Megrendelőnek a Szolgáltatásokat megrendelni. A megrendelő a www.varhegyinejudit.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával a fizetési feltételeket elfogadta.

7. A megbízási díj teljesítése

A Megrendelő a programok, konzultációs ülések díjait készpénzben vagy átutalással a Szolgáltató bankszámlájára, Takarékbank Várhegyiné Pfeiffer Judit  50400096-16126581 téríti meg a Szolgáltatások adatlapjain feltüntetettek alapján.

8. Számlázás

A honlapon keresztül megrendelt szolgáltatásokra a Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlákat, illetve számlákat állít ki, amelyet a Megrendelő a székhelyen személyesen vehet át, vagy előzetes megegyezés szerint a Szolgáltató a Megrendelő címére postáz.

9. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.varhegyinejudit.hu honlapon közzé tett saját írások, gondolatok szerzői jogot szabályozó 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői műnek minősülnek és a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Felhasználó/Megrendelő semmilyen jogot nem szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetén 100.000 Ft (százezer forint) összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

10. Teljességi záradék

A jelen szerződés valamennyi a Szerződő Felek között létrejött megállapodást tartalmazza, ettől csak írásos megállapodásban lehet eltérni.

11. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

12. Panaszkezelés

A Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elektronikus levelezési címére küldheti: mona@kisnemetmonika.hu.
A Felhasználó/Megrendelő a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

A Baranya megyei Békéltető Testület:

Baranya megyei Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

13. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.varhegyinejudit.hu weboldalon.